Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje

Ga door met bestellen

ACTIEVOORWAARDEN WATTISWAARQUIZ

Met deze actie maakt de consument kans op een gratis duurzaamheidspakket van Volta Limburg B.V.

Wat moet u doen?

In de periode van 15 februari 2018 t/m 31 december 2018 kun je op www.wattiswaarquiz.nl de wattiswaar quiz spelen. Per 4 weken wordt de score van iedere deelnemer bijgehouden. Na 4 weken wordt de winnaar bekend gemaakt.De winnaar ontvangt hiervan bericht en het pakket wordt thuisgestuurd.

Actievoorwaarden

Deze actie wordt georganiseerd door Volta Limburg B.V.

Deze actie geldt alleen voor deelnemers ouder dan 16 jaar en alleen in Nederland

Deze actie is geldig in de periode van 15 februari 2018 tot en met 31 december 2018 tenzij tussentijds anders aangekondigd door Volta Limburg B.V., en is niet geldig in combinatie met andere acties op dit product. Deelnemen aan de actie kan tot en met 31 december 2018. Na deze datum is deelname niet meer mogelijk.

Er kan alleen deelgenomen worden door het aanmaken van een account op www.wattiswaarquiz.nl

Door het inzenden van de gegevens verklaart u zich akkoord met de geldende actievoorwaarden en stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van deze actie.

Volta Limburg B.V. behoudt zich het recht voor om zonder nadere aankondiging de actieperiode of actievoorwaarden aan te passen.

Volta Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele technische of andere incidenten, verlies, beschadiging van de aanmelding, of in geval van overmacht.

De gegevens die Volta Limburg B.V. in het kader van deze actie verzamelt en verwerkt, worden eigendom van Volta Limburg B.V. en zullen slechts voor het uitvoeren van de actie worden gebruikt. Volta Limburg B.V. zal de verkregen gegevens verwerken overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien de deelnemer zijn/haar bedoelde toestemming wil intrekken of andere wijzigingen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens wil doorgeven, kan de deelnemer daarvoor contact opnemen met Volta Limburg B.V. via de in deze algemene voorwaarden opgenomen contactgegevens.

Deze actievoorwaarden zijn schriftelijk op te vragen bij Wattiswaarquiz , Breinderveldweg 5, 6365 CM, SCHINNEN

Slotbepalingen

  • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Volta Limburg B.V..
  • Volta Limburg B.V. is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
  • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.


SPEEL DE BESPAARQUIZ!